Veci vylúčené z prepravy

Veci vylúčené z prepravy

Samozrejme, do balíka nemôžete pridať čokoľvek! Zoznam zakázaných vecí je pre každú krajinu špecifický, ale niektoré veci sú z prepravy vylúčené všeobecne v každej krajine a ich odosielanie do zahraničia je zakázané. Veci vylúčené z prepravy sú:

  • Zbrane, výbušniny, munícia a všetky predmety alebo látky, ktoré by mohli ohroziť život alebo zdravie ľudí, či spôsobiť chemické a biologické útoky. Takisto napodobeniny zbraní, ale aj rôzne nože, či už spomienkové, na papier alebo lovecké, ak majú čepeľ nad 6 cm.
  • Živé zvieratá a ohrozené druhy rastlín.
  • Návykové a psychotropné látky, alkohol (aj v potravinách), tabak a tabakové výrobky.
  • Urážlivé alebo hanlivé predmety.
  • Lieky. Platí to pre lieky, ktorých účinná látka je v konkrétnej krajine zakázaná.
  • Potraviny (mäso, mäsové výrobky, mliečne výrobky, netrvanlivé pečivo), čaj a korenie (ktoré obsahujú ovocné alebo zeleninové lístky, plody alebo semená).
  • Všetky skaze podliehajúce látky, prípadne tekutiny, ktoré by mohli zásielky premáčať, poškodiť alebo zafarbiť.

Zároveň všetkým zákazníkom, využívajúcim naše prepravné služby odporúčame, aby sa informovali o možnostiach a najmä obmedzeniach dovozu do konkrétnej krajiny.

Aby vaša zásielka bola doručená na miesto doručenia rýchlo a bezpečne, je nutné aby bola vaša zásielka kvalitne zabalená, zistite  viac tu: ako zabaliť balík do zahraničia.