Ako zabaliť balík do zahraničia

Ako zabaliť balík do zahraničia

Ako zabaliť balík do zahraničia je veľmi jednoduché a dodržaním tohto postupu sa vyhnete prípadnému poškodeniu prepravovaného obsahu, uľahčíte doručovanie vášho balíka i manipuláciu s ním. Váš balík bude doručených rýchlo, bez prieťahov a bez poškodenia.

Postup ako zabaliť balík do zahraničia

1. Pripravte si obalový materiál. Pokiaľ balíte pevné predmety tak je ako baliaci materiál ideálna bublinková fólia s malými bublinkami, ktorá veľmi dobre tlmí nárazy. Na výplň balíka je vhodná polystyrénová drť (guľôčky z polystyrénu), flo-pack alebo staré pokrčené časopisy.

2. Zistite si, či predmety, ktoré chcete zabaliť a prepraviť nie je zakázané prepravovať. Zoznam vecí vylúčených z prepravy nájdete tu:


3. Citlivé predmety a predmety ktoré by sa mohli po ceste poškodiť je potrebné obaliť bublinkovou fóliou a to niekoľkokrát tak, aby nevytŕčali ostré hrany alebo rohy predmetu. Každý predmet musí byť obalený osobitne, aby sa pri preprave vzájomne tieto predmety nepoškodzovali.

4. Všetky obalené predmety umiestnite do vhodnej kartónovej škatule. Na škatuli nesmú byť nalepené žiadne staré adresné štítky a nálepky, ktoré by mohli pomýliť kuriéra a sťažiť doručovanie vašej zásielky.

5. Rozmery škatule nie sú stanovené, prepravíme akékoľvek rozmery avšak je potrebné brať do úvahy, že základná cena platí pre škatule a zásielky bežných rozmerov (max dĺžka každej strany do 80 cm, šírka+výška+dĺžka balíka nesmie prekročiť 200 cm). Pri väčších rozmeroch sa cena zásielky mení.


6. Na spodok balíka v 5 cm vrstve vložte výplň ako je spomínaná polystyrénová drť, flo-pack alebo gule z pokrčeného papiera. Následne vložte do balíka prepravované predmety tak aby i medzi nimi bola voľná výplň. Zabráni sa tým ich posunu počas prepravy. Nezabudnite dať výplň aj ako poslednú vrstvu na vrch obsahu balíka. Voľná výplň by mala byť i po všetkých stranách balíka v hrúbke 5 cm.

Ako zbaliť balík do zahraničia - horná výplň

7. Počas balenia si pripravte písomný zoznam prepravovaných vecí nachádzajúcich sa v balíku. Vyhotoviť tento zoznam je povinné, aby sme mohli deklarovať obsah balíka colnému úradu, ktorý obsah zásielky kontroluje.

8. Škatuľu prelepte lepiacou páskou tak, aby počas prepravy nedošlo k odlepeniu pásky a otvoreniu balíka.

9. Na škatuľu nalepte úplnú adresu a telefónny kontakt na odosielateľa ako i úplnú adresu a telefónny kontakt na adresáta.

Ako zabaliť balík do zahraničia - adresa

10. Balík odvážte a odporúčame si ho i odfotiť. Budete tak mať dôkaz o tom, že ste svoju zásielku správne zabalili a uľahčíte tak vybavenie vašej prípadnej reklamácie.

I keď sa vám zdá, že dodržiavať tento postup ako zabaliť balík je zbytočné, tak vás chceme upozorniť, že vaša zásielka musí zvládnuť pád zo 70 cm výšky a to bez poškodenia.

Určite sa oplatí dodržiavať tento postup, ako zabaliť balík do zahraničia. Zjednodušíte tým jeho doručovanie a vyhnete sa poškodeniu prepravovaných vecí. Rýchle a bezpečné doručenie vašej zásielky je vo vašom, tak aj v našom záujme.